Wsparcie zarządzania kontraktem i roszczeniami w toku realizacji krajowych i zagranicznych inwestycji budowalnych

Firma Thomas-Koziarski Consulting Sp. Jawna (TKC) z siedzibą w Polsce, została założona w roku 2007 przez Franka Thomasa i Stanisława Koziarskiego – doświadczonych inżynierów konsultantów specjalizujących się w zarządzaniu kontraktami budowlanymi i roszczeniami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Naszym kluczowym obszarem działania jest wspomaganie naszych Klientów w zarządzaniu roszczeniami i zmianami w toku realizacji kontraktu oraz w obsłudze formalnej strony kontaktów z Inwestorem i reprezentującym go Inżynierem.
Specjalizujemy się głównie w kontraktach opartych na wzorach FIDIC, lecz nasze doświadczenie obejmuje również inne formy kontraktów (np. standardowe kontrakty PPP czy umowy cywilnoprawne). Pracujemy głównie dla firm wykonawczych, lecz nasza oferta adresowana jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.
Nasze zespoły działają wszędzie tam, gdzie potrzebują nas nasi Klienci. Do tej pory zebraliśmy doświadczenia z budów na terenie Polski, Węgier, Serbii, Macedonii, Rumunii i Rosji, obsługując głównie inwestycje z dziedziny budownictwa drogowego i inżynieryjnego (drogi, autostrady, kolej, mosty, lotniska, metro, szybki tramwaj).

Wspieranie naszych Klientów w zakresie administrowania kontraktami obejmuje szereg dodatkowych działań i umiejętności, które oferujemy.  Działanie te to np. oceny ryzyka i opłacalności, planowanie i tworzenie harmonogramów, obliczanie ilości robót dla pozycji przedmiarowych, sporządzanie analiz i opinii eksperckich aż po wykorzystywanie najnowszych technik multimedialnych do celów wizualizacji i prezentacji koncepcji czy procesów.

Wszytko, co robimy dla naszych Klientów staramy się przede wszystkim robić lokalnie a nie na odległość. Jesteśmy fizycznie obecni na budowach i dążymy do długoterminowej współpracy opartej na zaufaniu wynikającym ze wspólnych doświadczeń i wspólnych sukcesów.

Kontakt z biurem

Thomas- Koziarski Consulting Sp. Jawna
ul. Dekabrystów 21/2
45-061 Opole

POLAND

tel: +48 602 571 603

      +48 728 945 495

fax: +48 77 445 80 03

e-mail : .